NÆRINGSMEGLER 1 OSLO AKERSHUS AS

NæringsMegler1 Oslo Akershus AS har konsesjon fra- og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet revideres av VIDI Revisjon AS og innehar alle lovpålagte forsikringer, herunder for forvaltning av klientmidler og gjennomføring av oppgjør.

Bevillingshaver er advokat. Som følge av dette kan vi påta oss alle typer oppdrag innen næringsmegling.

Vi er uten bindinger og opptrer med seriøsitet og erfaring som megler og rådgiver i det norske markedet for næringseiendom.

Næringsmegler1 dekker følgende segmenter:

  • Kontorbygg / kontorseksjoner
  • Logistikk-, lager og kombinasjonslokaler
  • Bygårder
  • Produksjonslokaler og næringstomter
  • Store og små butikklokaler

og våre tjenester er

  • Markedsvurdering / Utleievurdering
  • Salg av eiendom - Salg av Eiendomsselskap - Sale & Leaseback
  • Utleie og fremleie av lokaler
  • Søkeoppdrag for nye lokaler
  • Leietakerrådgivning og reforhandling

For kunde søkes;

Placeholder
Kombinasjonslokaler

Kombinasjonslokaler - Leie - Asker eller Bærum
Lager - ca. 1000 m2 + kontor ca. 350 m2